Contributie

Contributie

Contributie per leeftijdsgroep

Om lid te zijn van Scouting Boxtel moet contributie betaald worden. Dit geld wordt gebruikt voor de opkomsten, het lidmaatschap van Scouting Nederland en ook voor onderhoud aan 'De  Wickiup' en het terrein. De contributie is per leeftijdsgroep verschillend. Oudere leden betalen iets meer omdat de activiteiten die zij doen gemiddeld iets duurder zijn.

Voor 2019/2020 bedraagt de contributie:

Leeftijdsgroep Contributie per kwartaal
Bevers (5-7 jaar) € 29,00
Welpen (7-11 jaar) € 29,00
Scouts (11-15 jaar) € 32,00
Explorers (15-18 jaar) € 34,50
Roverscouts (18-23 jaar) € 34,00
Scouts met een beperking € 32,00

De contributie dient betaald te worden aan het begin van het kwartaal (januari, april, juli en oktober).

Bij inschrijving wordt eenmalig € 10,- in rekening gebracht.

Kampgeld

Alleen die leden die mee op kamp gaan betalen kampgeld. De hoogte van het kampgeld verschilt per groep en per jaar. Het kampgeld wordt door de leiding bekend gemaakt voor u uw kind inschrijft voor het kamp. Gemiddeld ligt het kampgeld voor welpen, Scout-Angels en scouts rond de € 75,-. Voor explorers kan dit hoger zijn wanneer gekozen wordt voor een bestemming in het buitenland.

Het kampgeld wordt rechtstreeks aan de groepsleiding van uw kind betaald. Zij zullen aangeven hoe en voor wanneer dit moet gebeuren.

Weekendjes en overige extra kosten

Soms zijn aan weekendjes extra kosten verbonden. Deze zullen altijd door de leiding bekend gemaakt worden voor u uw kind opgeeft. Deze kosten worden rechtstreeks aan de groepsleiding van uw kind betaald. De groepsleiding zal ook aangeven hoe deze kosten te betalen.

Automatische incasso

Na inschrijving als lid van Scouting Boxtel ontvang u van de ledenadministratie een machtigingsformulier. Wanneer u deze getekend opstuurt naar de penningmeester, geeft u toestemming voor automatisch incasseren van de contributie zolang uw kind lid blijft. De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal (januari, april, juli en oktober) geïnd.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per kwartaal verlengd. Opzegging kan door het sturen van een e-mail naar de groepsleiding of naar ledenadministratie@scoutingboxtel.nl. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Financiële tegemoetkoming

Wilt u uw kind een fijne vrijetijdsbesteding aanbieden bij Scouting, maar is het voor u lastig te bekostigen? Kijk eens op de site van de gemeente naar de mogelijkheden om gebruik te maken van het Welzijnsfonds. Wordt uw aanvraag door het welzijnsfonds afgewezen, dan is er de mogelijkheid uw vraag te stellen aan stichting Leergeld Boxtel, hieronder de link. Zij verwijzen u in eerste instantie door naar het Welzijnsfonds, dus eerst moet die optie geprobeerd zijn.

http://www.leergeld.nl/locaties/boxtel

Bank

IBAN: NL89RABO 0148.0093.95
t.n.v. Scouting Boxtel