Historie

Historie van Scouting Boxtel

Scouting is in 1907 opgericht door Lord Baden Powell. In de zomer van 1910 kwam Scouting naar Nederland en werden de eerste scoutinggroepen van ons land opgericht. Halverwege de jaren 30 van de vorige eeuw werd de Sint Pietergroep opgericht. Deze verkenners waren verbonden aan de Sint Petrusparochie. Deze groep kwam in eerste instantie samen op de zolder van de openbare school aan de burgakker. Later verhuizen ze naar de Ark aan de Prins Bernardstraat. In de oorlog werd scouting verboden. Na de oorlog ontstonden er verschillende scoutinggroepen in Boxtel.

Niet lang na de bevrijding werd de Sint Paulusgroep opgericht. De groep bestond uit één en later twee welpengroepen en een verkennergroep. De scouts kwamen samen in het gebouw wat we nu De Rots noemen. In de jaren vijftig ontstaan er verder nog enkele gidsen- en verkennergroepen die komen en gaan, maar geen van allen wordt een groot succes.

Als de wijk Selissen gebouwd wordt komt er ook een nieuwe parochie. De Maria Reginakerk wordt gebouwd. Binnen deze parochie wordt eerst de Kardinaal Lavigeriegroep opgericht. De jongens van deze groep kwamen in eerste instantie samen op een zoldertje bij Café het Renpaard, later werd er bij de visvijver tegen het spoor aan een blokhut gebouwd die Timboektoe genoemd werd. Niet lang na de oprichting van de parochie wordt er ook een meisjesgroep opgericht: de Rosa van Limagroep.

Ergens eind jaren zestig gaat de Sint Pietergroep wegens gebrek aan vrijwilligers op in de Kardinaal Lavigeriegroep. De groep maakt gebruik van hun blokhut, die aan de Ridder van Cuijkstraat staat. Eind jaren zeventig verhuist deze groep naar een nieuwe blokhut, die op Munsel gebouwd wordt. Niet veel later verhuisd ook de Rosa van Limagroep hierheen. In 1985 splitsten de rowans van de Kardinaal Lavigeriegroep zich af en werden de Pioniers ’85 opgericht. Deze draaiden in het kanunnikenhuisje.

In 1995 werd blokhut De Wickiup gebouwd. Alle groepen van Boxtel verhuisden naar dit nieuwe gebouw. In eerste instantie als losse groepen. In 2000 ontstond Scouting2000 dankzij een fusie van de Pioniers ‘85, de Kardinaal Lavigeriegroep en de Sint Paulusgroep. Niet veel later sloot ook de Rosa van Limagroep aan en op 1 september 2002 werd Scouting Boxtel opgericht. Dankzij de fusie werd het voor een jeugdlid mogelijk om zonder overstap naar een andere groep alle speltakken te doorlopen.

In de loop der jaren groeide de voormalige groepen naar elkaar toe en ontstond de hechte en enthousiaste club die Scouting Boxtel tegenwoordig is. Daarmee ontstonden ook nieuwe tradities. Zo vormt de groepsopening in september vormt altijd een feestelijke start van het nieuwe seizoen. De JOTA/JOTI hebben we in de loop der jaren uitgebouwd tot een groot evenement wat we de JOTARI noemen. Daarnaast organiseren we elk jaar een carnavalsfeest voor de welpen en verschillende andere terugkerende activiteiten voor vrijwilligers en jeugdleden.

In 2008 splitsten de jongenswelpen op zaterdag in de Romulus en Remus. Een paar jaar later werd onze stam opgericht. In 2018 liepen de verkenner- en gidsengroepen over in leden en besloten we om een vierde scoutsgroep te starten: de scouts vrijdag. Komend jaar starten we onze 15e (!) speltak, een nieuwe (gemengde) explorergroep. Wellicht komt er in de toekomst ook een gemengde welpengroep, zodat alle jeugdleden de keuze hebben om hun hele scouts-carrière gemengd óf gescheiden te draaien.

Zo groeide Scouting Boxtel door tot een groep van ruim honderd vrijwilligers en ruim driehonderd jeugdleden. Daarmee zijn we de grootste scoutingvereniging van zuidelijk Nederland en landelijk staan we op de derde plaats.

Bouw Wickiup
Bouw wickiup
Pannekoeken bakken
Jota 1998
Jotari 2005

Foto 1: In april 1995 werd het hoogste punt van de Wickiup bereikt
Foto 2: In juni 1995 is het dak van de Wickiup bijna gereed
Foto 3: In oktober 1995 bakten de gidsen pannenkoeken op het kampvuur
Foto 4: In een nieuw gebouw werden de fundamenten gelegd van wat nu de JOTARI is
Foto 5: In 2005 werd een van de eerste JOTARI's georganiseerd, met radio vanuit de berging

Foto’s: fotoarchief Brabants Centrum / eigen collectie