Scouts met een beperking

Alles over scouts met een beperking

Scouting Boxtel heeft ook een speciale groep voor kinderen met een verstandelijke beperking of kinderen die om wat voor reden dan ook niet in een reguliere Scoutinggroep mee kunnen. De doelgroep is kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. Bij Scouting Boxtel noemen we deze groep de scout-angels. Ze zijn bezig met allerlei Scoutingactiviteiten zoals een tocht lopen, koken, bouwen met touw en hout, handenarbeid, toneel en leuke spelen, binnen en in het bos. De scout-angels gaan ieder jaar een weekend weg. Natuurlijk nemen de scout-angels ook een dag deel aan de JOTARI. Het hoogtepunt is het jaarlijkse zomerkamp, de scouts kijken daar het hele jaar naar uit.

Onze groep scouts met een beperking

Scout-angels
Meiden en jongens vanaf 8 jaar
Opkomst op zaterdagmiddag van 12.45 tot 14.45 uur

Gratis kijken

Bij Scouting Boxtel mag je altijd eerst drie keer gratis komen kijken. Na drie opkomsten weet je zeker dat Scouting echt leuk is en kun je je echt inschrijven bij de groep.