Contributie

Contributie

Contributie

Contributie per leeftijdsgroep

Om lid te zijn van Scouting Boxtel moet contributie betaald worden. Dit geld wordt gebruikt voor de opkomsten, het lidmaatschap van Scouting Nederland, aankoop van (kampeer)materiaal en voor onderhoud aan ons gebouw en terrein. De contributie is per leeftijdsgroep verschillend. Oudere leden betalen iets meer omdat de activiteiten die zij doen vaak iets duurder zijn.

Op moment bedraagt de contributie:

Leeftijdsgroep Contributie per kwartaal
Bevers (5-7 jaar) € 29,00
Welpen (7-11 jaar) € 29,00
Scouts (11-15 jaar) € 32,00
Explorers (15-18 jaar) € 34,50
Roverscouts (18-23 jaar) € 34,00
Scouts met een beperking € 32,00

Wijzigingen voorbehouden. De contributie dient betaald te worden aan het begin van het kwartaal (januari, april, juli en oktober). Bij inschrijving wordt eenmalig € 10,- in rekening gebracht.

Kampgeld

Alleen de leden die mee op kamp gaan betalen kampgeld. De hoogte van het kampgeld verschilt per speltak en per jaar. Het kampgeld wordt door de leiding bekend gemaakt voor u uw kind inschrijft voor het kamp. De hoogte van het kampgeld wisselt per speltak, voor welpengroepen zal dit iets onder de honderd euro zijn, voor scouts en explorers zal dit er iets boven zitten. Het kampgeld wordt rechtstreeks aan de groepsleiding van uw kind betaald. Zij zullen aangeven hoe en voor wanneer dit moet gebeuren.

Weekendjes en overige extra kosten

Soms zijn aan weekendjes extra kosten verbonden. Deze zullen altijd door de leiding bekend gemaakt worden voor u uw kind opgeeft. Deze kosten worden rechtstreeks aan de groepsleiding van uw kind betaald. De groepsleiding zal ook aangeven hoe deze kosten te betalen.

Automatische incasso

Na inschrijving als lid van Scouting Boxtel ontvang u van de ledenadministratie een machtigingsformulier. Wanneer u deze getekend opstuurt naar de penningmeester, geeft u toestemming voor automatisch incasseren van de contributie zolang uw kind lid blijft. De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal (januari, april, juli en oktober) geïnd.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per kwartaal verlengd. Opzegging kan door het sturen van een e-mail naar de groepsleiding of naar ledenadministratie@scoutingboxtel.nl. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Bankgegevens

IBAN: NL89RABO 0148.0093.95
t.n.v. Scouting Boxtel

Financiële tegemoetkoming

Wilt u uw kind een fijne vrijetijdsbesteding aanbieden bij Scouting, maar is het voor u lastig te bekostigen? Kijk eens op de site van de gemeente naar de mogelijkheden om gebruik te maken van het Welzijnsfonds. Wordt uw aanvraag door het welzijnsfonds afgewezen, dan is er de mogelijkheid uw vraag te stellen aan stichting Leergeld Boxtel. Zij verwijzen u in eerste instantie door naar het Welzijnsfonds, dus eerst moet die optie geprobeerd zijn.

Ook hebben wij mogelijkheden om u tegemoet te komen. Neem daarvoor contact op met de teamleider van de speltak van uw kind, of rechtstreeks met de penningmeester van de groep.