Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

Sociale Veiligheid binnen Scouting Boxtel

We vinden het binnen Scouting Boxtel belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

 Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid bij Scouting Boxtel betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Tijdens de  Scouting Academy komt deze gedragscode aan bod.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Boxtel getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Iedere vrijwilliger dient om de drie jaar een nieuw VOG in te leggen. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, vrijwilligers te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voert iedere teamleider een intakegesprek met het nieuwe staflid. Bij enige twijfel wordt hierbij de groepsbegeleiding betrokken. Verder hebben we ook conform het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode wordt het nieuwe staflid op de hoogte gebracht van de inhoud van de functie, het Huishoudelijk reglement en de verschillende trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Tijdens de diverse trainingen komen deze onderwerpen nogmaals uitgebreid aan bod.

Vertrouwenspersoon
Als je de behoefte hebt om ergens over te praten of een vraag hebt, staan onze groepsbegeleiders en bestuursleden graag voor je klaar. Dit kan bijvoorbeeld gaan over iets wat jezelf is overkomen, je gezien/gehoord hebt of over iets waar je over twijfelt.

Mocht je je verhaal liever niet met de speltakleiding, de groepsbegeleiding of het bestuur willen delen, dan kan je ook terecht bij de vertrouwenspersonen van Scouting Boxtel. Zij gaan graag met je in gesprek en zoeken samen met jou naar een passende oplossing of een antwoord op jouw vraag. Hierbij respecteren ze natuurlijk jouw privacy. De vertrouwenspersonen van Scouting Boxtel zijn Mario de Keijzer en Marjolein van Summeren. Zij zijn bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon@scoutingboxtel.nl